lägga in

lägga in
uregelmæssigt verbum
1. indlægge nogen på sygehus
2. lade indgå som en del

Hon la in hela sin själ i tolkningen av rollen

Hun lagde hele sin sjæl i fortolkningen af rollen

3. mene at et ord har en vis betydning

Vad lägger du in i begreppet assimilation?

Hvad forstår du ved begrebet assimilation?

4. sylte, salte, henkoge

Man kan lägga in plommon i madeira och sen ha det som efterrätt med en klick grädde

Man kan sylte blommer i madeira og så spise det som dessert med en klat flødeskum

5. grovæde (hverdagssprog/slang)

Som han lägger in!

Som han dog kan spise!


Svensk-dansk ordbog. 2013.

Look at other dictionaries:

 • lägga på — • lägga, på, täcka överkläda foliera …   Svensk synonymlexikon

 • lägga — • sätta, ställa • lägga, sätta, ställa …   Svensk synonymlexikon

 • lagga — v ( de, t) …   Clue 9 Svensk Ordbok

 • lägga — v (lade äv. (vard) la, lagt, lagd, pres. lägger) …   Clue 9 Svensk Ordbok

 • lägga ihop — • lägga, ihop, slå ihop, summera, plussa …   Svensk synonymlexikon

 • lagga head — Rasta Dictionary Dumb acts as if you have no common sense. Stupid.: yu dam Lagga head bud …   English dialects glossary

 • lägga sig i — • blanda, sig, lägga sig i, ingripa, ta befattning med • delta i, befatta sig med • blanda sig i …   Svensk synonymlexikon

 • lägga upp — • anordna, förbereda, lägga upp, ordna, bearbeta …   Svensk synonymlexikon

 • lägga huvudvikten vid — • betona, understryka, framhålla, framhäva …   Svensk synonymlexikon

 • lägga i hög — • hopa, trava, anhopa …   Svensk synonymlexikon

 • lägga märke till — • ta, i, beaktande, ta hänsyn till, besinna, uppmärksamma …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”